ខុនដូដឹស្តា ប៉ូឡារីស23 របស់បុរី ប៉េងហួត

Phnom Penh , Cambodia
For Sale - Apartment, Apartment Building, Commercial, Condominium, Office, Shop House

ខុនដូដឹស្តា ប៉ូឡារីស23 របស់បុរី ប៉េងហួត គឺស័ក្តិសមបំផុតសំរាប់ គូរស្វាមី ភរិយាថ្មី និង យុវវ័យសម័យថ្មីដែលចូលចិត្តការរស់នៅបែបឯករាជ្យ និងទាន់សម័យ។
លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់រំលោះដោយពុំចាំបាច់មានប្រាក់កក់ ដោយបង់ត្រឹមតែ $384 ប៉ុណ្ណោះក្នុង១ខែ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅលេខ៖ 017 59 67 89
#boreypenghuoth
ធ្វើអោយជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ!

Similar Properties

For Sale

Flat for Sale

Detail Information Selling Price Start From: 104,800$ Projects Location… More Details

$104,800.00 Start Selling Price

Leave a Reply